Słowo od Sołtysa

Witam,
wieś uczestniczy w projekcie Odnowy Wsi Dolnośląskiej od 2009 roku, jednak przygoda z odnową naszej wsi zaczęła się dużo wcześniej… Nieformalnie w 2003 roku Sołectwo wyłoniło kilka projektów, jednym z nich była budowa drogi w Żerkowie. Od tego czasu we wsi dużo się dzieje, zmienia i powstaje.

Podsumowując rok 2013, jestem bardzo dumny mogąc ogłosić ,iż udało nam się w tym roku wybudować drogę wśród wiejską, stworzyć stronę internetową, postawić nową tablicę informacyjną oraz wykonać kalendarz na rok 2014, który otrzymali wszyscy mieszkańcy Żerkowa.

W dalszym ciągu jednak nie udało się wybudować świetlicy wiejskiej, o którą wieś stara się już od dłuższego czasu. Teren pod budowę oczyszczono i przygotowano. Mam nadzieję że ta inwestycja powstanie w najbliższym czasie.

Plany na przyszły rok:
– zakup kosy spalinowej,

– modernizacja amfiteatru w parku oraz nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych,

– zakup z Funduszu Sołeckiego dodatkowych urządzeń na plac zabaw, który systematycznie jest rozbudowywany,

– konserwacja urządzeń na plac zabaw,

– biesiada Wiejska – integracja,

– święto pieczenia ziemniaka,

– odwiedzą nas Ulf Ragnarsson Hird Drużyna Słowian i Wikingów, którzy do 4 lat w ostatni weekend lipca goszczą w naszej wsi, którą polubili,

– utrzymanie porządku na wsi, poprawa estetyki wsi i rekreacja,

– konkurs na herb lub logo wsi

Bardzo dziękuję wszystkim ludziom zaangażowanym w odnowę i rozbudowę naszej wsi. Chciał bym życzyć wszystkim dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2014.

Z wyrazami szacunku
Sołtys