OGŁOSZENIE

Sołtys Żerkowa zawiadamia że w dniu 15.03.2014r. o godzinie 18:00 w domu sołtysa, odbędzie się zebranie mieszkańców wsi.
Ze względu na ważność omawianych spraw proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.

Tematy zebrania:

1. Otwarcie zebrania,

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

3. Omówienie spraw realizacji zadań funduszu sołeckiego w 2014 roku,

4. Przystąpienie do projektu: Odnowy Dolnośląskiej Wsi,

5. Sprawy różne,

6. Dyskusja,

7. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys Żerkowa

Marian Kołodziejczyk