Wiosenne porządki

Na wsi odbyły się wiosenne porządki. Mieszkańcy sami wykonali porządki i nasadzenia kwiatów oraz krzewów na terenie Wsi. Ponadto odnowiony został plac zabawa w parku, zbudowano nowy amfiteatr, wykonano dwa nowe witacze. Jeden został umieszony w parku, drugi na plac zabawa. Odnowiono maszt i zamontowano wiatromierz.
Wszystkim osobą zaangażowanym serdecznie dziękujemy.