Odwiedziny Wikingów

W Żerkowie odbył się już szósty zlot bractwa Ulf Ragnarsson Hird Drużyna Słowian i Wikingów. Poniżej kilka fotografii z odwiedzin „Wikingów” w naszej Wiosce.