Żerków

Administracyjnie położony jest w powiecie Wołowskim, z przynależnością do Gminy Brzeg Dolny. Miejscowość jest jednym z 13 sołectw (Bukowice, Stary Dwór, Jodłowice, Naborów, Grodzanów, Pogalewo Wielkie, Pogalewo Małe, Pysząca, Radecz, Wały, Godzięcin, Żerkówek) Gminy.

Wieś Żerków położona jest na Wysoczyźnie Rościsławickiej na wysokości 128-140 m n.p.m. w odległości 4,5 km na pn. – zach. od Brzegu Dolnego.

Do wsi doprowadzone są następujące media: energia elektryczna (stacja transformatorowa o łącznej mocy 100kVA), kanalizacja, sieć telekomunikacyjna umożliwiająca dostęp do internetu.

Obszar sołectwa zajmuje 340,1278 ha co stanowi 3,6% powierzchni Gminy Brzeg Dolny

Sołtys – Marian Kołodziejczyk
Żerków 17, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: 46maniek@wp.pl